กระเซอะกระเซิง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    อาการที่ซัดเซไปโดยไม่มีจุดหมายว่าจะไปแห่งใด.