กระเช้า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ภาชนะสานมีหูเป็นวงโค้งขึ้นไปสำหรับหิ้ว.