กระเชอ

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ภาชนะสานคล้ายกระจาดขนาดเล็ก แต่สูงกว่า ก้นสอบ ปากกว้าง ใช้กระเดียด, กันเชอ ก็เรียก

    (เทียบ ข. กญฺเชิ).

  • อัตราตวงของโบราณ มีพิกัดเท่ากับ ๕ ทะนาน, และ ๕ กระเชอ เป็น ๑ สัด.

    (เทียบ ข. กญฺเชิ).