กระเชอก้นรั่ว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สำ

    ว.

    สุรุ่ยสุร่าย, ไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบ, ขาดการประหยัด, เพี้ยนไปเป็น กระชังก้นรั่ว ก็มี.