กระเจ่า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    นกยาง เช่น กระจาบกระเจ้าจับ ซ้องศัพทอึงอล.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระเจ่า (RID) n.
    egret