กระเจ่า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    นกยาง เช่น กระจาบกระเจ้าจับ ซ้องศัพทอึงอล.