กระเจี๊ยว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปาก

    น.

    อวัยวะสืบพันธุ์เด็กชายเล็ก ๆ, เจี๊ยว หรือ อ้ายเจี๊ยว ก็ว่า.