กระเจี๊ยว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปาก

    น.

    อวัยวะสืบพันธุ์เด็กชายเล็ก ๆ, เจี๊ยว หรือ อ้ายเจี๊ยว ก็ว่า.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระเจี๊ยว (RID) n.
    penis
    peter