กระเจียว

Значение слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Curcuma sessilis Gage ในวงศ์ Zingiberaceae ลักษณะคล้ายต้นกระชาย มีหัวใต้ดิน ขณะออกดอกไม่มีใบ ช่อดอกเป็นช่อตั้ง รูปคล้ายทรงกระบอก ดอกสีขาว อยู่ระหว่างกาบสีขาวปลายสีม่วง ใช้ประกอบอาหารได้, พายัพเรียก อาวแดง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระเจียว (VEGET (aroma),BOTA,RID,(THA),SPECIES (garden)) n.
  Siam tulip
  Curcuma sessilis
 2. กระเจียว (CULINA,BOTA) n.
  Curcuma