กระเจิง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    เลยไป, หลงไป, แตกจากหมู่ไป, นิยมใช้เข้าคู่กับคำ กระเจอะ กระเจิด เป็น กระเจอะกระเจิง กระเจิดกระเจิง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระเจิง (RID) adv.
    in all directions
    in disorder
    here and there