กระเจาะ

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    มีแผลเป็นที่ลูกตา เรียกว่า ตากระเจาะ.

  • น.

    เบี้ยเล็ก ๆ.