กระเจอะกระเจิง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • วรรณ

    ก.

    กระเจิดกระเจิง, กระเซอะกระเซิง, เช่น เฒ่าก็เที่ยวสัญจรกระเจอะกระเจิง (ม. ร่ายยาว ชูชก).