กระเง้ากระงอด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ทำกิริยาให้เอาใจ, เง้างอด หรือ เง้า ๆ งอด ๆ ก็ว่า.