กระเกลือก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ก.

    เกลือกไปมา เช่น กลํ่าตากระเลือก กระเกลือกกลอกตากลม (ลอ).