กระเกรียม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    ก.

    ตระเตรียม, จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย, เช่น กระเกรียมพร้อมเสร็จสำเร็จการ (คาวี).