กระเกรอก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -เกฺริก

    กลอน

    ว.

    กระเกริก, เสียงดังอึกทึก, เช่น กระเกรอกทงงท้องธรณี (สมุทรโฆษ).