กระอุก

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ก.

    ระอุ

  • ร้อนรน เช่น กระอุกกระลับร้อน, ใช้เป็น กระอุ หรือ ประอุก ก็มี.