กระอึด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ; กลอน

    ก.

    อึดอัด, สะอึก, เช่น กระอึดอกเซนเซน ช่วยเหน้า (กำสรวล).