กระอึก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ก.

    อึกทึก, อึง, เช่น ตระคอกคึกกระอึกอึง (กลบท ๒; ม. คำหลวง จุลพน).