กระอิดกระเอื้อน

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    อิดเอื้อน, ไม่กล้าที่จะพูด, กล่าวไม่เต็มปาก

  • แสดงอาการไม่สู้เต็มใจ.