กระออม

Значения слова в тайском толковом словаре

 • ดู โคกกระออม.

  ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู โคกกระออม

 • น.

  ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ยาชัน รูปคล้ายกระบุงขนาดย่อม ปากสอบ ใช้ใส่น้ำ เช่น สรงสนานนํ้าทิพย์สิบกระออม (คาวี), กะออม กัลออม หรือ กะละออม ก็ว่า.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระออม (RID) n.
  waterpot
 2. กระออม (RID) n.
  balloon plant
  Cardiospermum halicacabum
  love in a puff
  balloon vine