กระหืดกระหอบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    มีอาการรีบร้อนอย่างเหนื่อยหอบ เช่น วิ่งกระหืดกระหอบ.