กระหืดกระหอบ

Значение слова в тайском толковом словаре

 • ว.

  มีอาการรีบร้อนอย่างเหนื่อยหอบ เช่น วิ่งกระหืดกระหอบ.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระหืดกระหอบ (MEDIC,RID) adj.
  breathless
  out of breath
  panting
  gasping