กระหาย

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    รู้สึกคอแห้งด้วยอยากดื่มน้ำเป็นต้น

  • อยากเป็นกำลัง เช่น กระหายอำนาจ กระหายชื่อเสียง.