กระหอง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู จงโคร่ง, โจงโคร่ง.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู จงโคร่ง