กระหว่า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ; กลอน

    ว.

    ราวกับว่า เช่น หน้าตาหัวอกรกเป็นขน ดูสง่ากระหว่าคนหรือนนทรี (มโนห์รา), ปักษ์ใต้ว่า หวา.