กระหวัด

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ตวัด, วัดให้ม้วนเข้ามาโดยเร็ว, รัดรึง

  • ย้อน เช่น เจ้าหวนคิดกระหวัดวน (พากย์นางลอย).