กระหวน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ก.

    หวนถึง เช่น และกระหวนกระโหยหา (ดุษฎีสังเวย).