กระหยาง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กระยาง ๑.