กระหยะ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ขยะ เช่น หนึ่งนิทไทรในราษตรี บมิหลับดั่งมี กระหยะแลผงเลือดไร (อภิไธยโพธิบาทว์).

    (แผลงมาจาก ขยะ).