กระหยบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    ก.

    แอบ, ซ่อน, ซุก, เช่น ฟุบกบกระหยบเงียบมิเกรียบไว้ (มโนห์รา).