กระหยด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ; แผลงมาจาก ขยด

    ก.

    ถด, ถอย, กระเถิบ, เช่น กระหยดเข้า นางเจ้าแม่ทรงศาสตราชัย (มโนห์รา).