กระหมุบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    เต้นตุบ ๆ.

    (แผลงมาจาก ขมุบ).