กระหมั่ง

Значение слова в тайском толковом словаре

 • กลอน

  ว.

  กระมัง เช่น เครื่องค้าเหลือผู้ซื้อ กระหมั่ง (ลอ).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระหมั่ง (RID) adv.
  probably
  maybe
  perhaps
  ... I suppose
  like as not
  as