กระหมั่ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ว.

    กระมัง เช่น เครื่องค้าเหลือผู้ซื้อ กระหมั่ง (ลอ).