กระหน่ำ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ซํ้า ๆ ลงอย่างหนัก.