กระหนาบ

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ประกบเข้าให้แน่น, ประชิดเข้าไปทั้ง ๒ ข้าง เช่น กองทัพตีกระหนาบ, ติดชิดกันที่อยู่ทั้ง ๒ ข้าง เช่น กระหนกกระหนาบภาพหาญ, กระหนกกระหนาบคาบเครือสร้อยสน (พากย์)

    (แผลงมาจาก ขนาบ).

  • ปาก

    ดุดันเอา.

    (แผลงมาจาก ขนาบ).