กระสูทธิ์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กรสุทธิ์. (ดู กรสุทธิ์).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กรสุทธิ์