กระสุนโดด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ลูกปืนที่ยิงออกไปทีละลูก, (ปาก) ลูกโดด.