กระสุงกระสิง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    สุงสิง, ยุ่ง, ข้องแวะ.