กระสือดูด

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  เรียกผลกล้วยที่แกร็นทั้งเครือ.

 • ปาก

  ว.

  เรียกคนที่ซูบซีด.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระสือดูด (IMP) adj.
  thin
 2. กระสือดูด (RID) n.
  winzed banana