กระสือดูด

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เรียกผลกล้วยที่แกร็นทั้งเครือ.

  • ปาก

    ว.

    เรียกคนที่ซูบซีด.