กระสินธุ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ; กลอน

    น.

    แม่นํ้า เช่น กระแสกระสินธุสงสาร (อุเทน).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระสินธุ (RID) n.