กระสานติ์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ว.

    สงบ, ราบคาบ, กสานติ์ ก็ใช้, เขียนเป็น กรสานต์ ก็มี เช่น ดำรงกรษัตรให้กรสานต์ (ยวนพ่าย).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระสานติ์ (RID) adj.
    quiet