กระสัง

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Piperomia pellucida (L.) Humb. Bonpl. et Kunth ในวงศ์ Piperaceae ขึ้นอยู่ทั่วไปตามที่ชื้น ลำต้นอวบนํ้า.

 • น.

  ชื่อนกชนิดหนึ่ง, สันนิษฐานว่าในสมัยโบราณบางถิ่นอาจใช้เรียกนกชนิดหนึ่ง แต่ปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีใช้, เช่น กระสังกระสาสาว กระสันจับกระลับดู (เสือโค).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระสัง (VEGET (aroma),CULINA,BOTA,RID,(THA)) n.
  Peperomia pellucida
  pellucoid-leaved pepper