กระสวย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้าหรือเย็บผ้า.