กระสร้อย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู สร้อย ๒.