กระสม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ไม้ที่อยู่ในเครื่องทอผ้า สำหรับม้วนผ้าที่ทอแล้ว เรียกว่า ไม้กระสม.