กระษิร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -สิน, -สิระ

    แบบ; แผลงมาจาก กษีร

    น.

    กษีร, นํ้านม, เช่น มาจากวารินกระษิรสมุทร (รามเกียรติ์ ร. ๒), กระษิรสินธุสาคร (สรรพสิทธิ์).