กระษัย

Значение слова в тайском толковом словаре

 • -ไส

  น.

  ชื่อโรคตามตำราแพทย์แผนโบราณว่า ทำให้ร่างกายทรุดโทรม มีอาการผอมแห้งตัวเหลืองเท้าเย็น, เขียนเป็น กษัย ก็มี.

  (ส. กฺษย ว่า โรคซูบผอม).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กระษัย (MEDIC (patho),RID) n.
  wasting disease
  pulmonary tuberculosis