กระษัยกล่อน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -ไสกฺล่อน

    น.

    ชื่อโรคตามตำราแพทย์แผนโบราณว่า ทำให้ร่างกายผอมแห้ง ซึ่งเกิดจากโรคกร่อน, เขียนเป็น กษัยกล่อน ก็มี.