กระวูดกระวาด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    กระวีกระวาด, รีบเร่งอย่างไม่นอนใจ, ทำโดยเร็วอย่างลมพัดวูดวาด.