กระวีกระวาด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    รีบเร่งอย่างไม่นอนใจ.