กระวิน

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ห่วงที่เกี่ยวกันสำหรับโยงสัปคับช้าง, ห่วงติดกับบังเหียน หรือเหล็กผ่าปากม้า, ประวิน ก็ใช้.

  • โบ

    ว.

    สีนํ้าตาล เช่น โคกระวิน.