กระลู่น์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ว.

    น่ากรุณา, น่าสงสาร, เช่น กระลู่น์แลดูดาลแสยง (สุธน), เขียนเป็น กระลูน ก็มี.